பிற சமய சகோதரிக்கு திருக்குர் ஆன் தமிழாக்கம் – நாகூர் கிளை 1ன்

நாகை தெற்கு மாவட்டம் நாகூர் கிளை 1ன் சார்பாக கடந்த 18-09-2014 அன்று பிற சமய சகோதரிக்கு திருக்குர் ஆன் தமிழாக்கம் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது…………………..