பிற சமய  சகோதரர் காளிராஜன் என்பவருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் – S.V.காலனி கிளை

திருப்பூர் மாவட்டம்  S.V.காலனி கிளை சார்பாக கடந்த 07-10-2013 அன்று பிற சமய  சகோதரர் காளிராஜன் என்பவருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது……..