பிற சமய சகோதரர்களுக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் – கட்டாங்குளத்தூர் கிளை

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கட்டாங்குளத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 03-10-2013 அன்று பிற சமய சகோதரர்களுக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் மற்றும் நூல்கள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது………………………