பிற சமய சகோதரர்களுக்கு திருக்குர் ஆன் தமிழாக்கம் – சேப்பாக்கம் கிளை

தென்சென்னை மாவட்டம் சேப்பாக்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 14-09-2014 அன்று பிற சமய சகோதரர்களுக்கு திருக்குர் ஆன் தமிழாக்கம் மற்றும் நூல்கள் , டிவிடிகள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது………………………..