பிற சமய  சகோதரர்களுக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் – ஏர்வாடி கிளை

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் ஏர்வாடி கிளை சார்பாக கடந்த 19-05-2014 அன்று பிற சமய  சகோதரர்களுக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது………………………