பிற சமய  சகோதரர்களுக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் – தர்மபுரி மாவட்டம்

தர்மபுரி மாவட்டத்தின் சார்பாக கடந்த 15-05-2014 அன்று பிற சமய  சகோதரர்களுக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது……………………