பிற சமய சகோதரருக்கு  திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் – மாங்கனாம் பட்டு கிளை

நாகை வடக்கு மாவட்டம் மாங்கனாம் பட்டு கிளை சார்பாக கடந்த 21-08-2013 அன்று பிற சமய சகோதரருக்கு  திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது……………………