பிற சமய சகோதரருக்கு  திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் – பெரியபட்டிணம் கிளை

இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பெரியபட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 14-08-2013 அன்று பிற சமய சகோதரருக்கு  திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது…………