“பிறமத சகோதரர்களுக்கு” நூல் விநியோகம் – பட்டாபிராம் கிளை