பிறசமய சகோதரிக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் – ஓட்டேரி கிளை

வட சென்னை மாவட்டம் ஓட்டேரி கிளை சார்பாக கடந்த 12-05-2013 அன்று  பிறசமய சகோதரிக்கு திருக்குர் ஆன் தமிழாக்கம் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது……..