பிறசமய  சகோதரர் பூச்வாமி   என்பவர்க்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் – வேலூர் கிளை

வேலூர் மாவட்டம் வேலூர் கிளை சார்பாக கடந்த 29-09-2013 அன்று பிறசமய  சகோதரர் பூச்வாமி என்பவர்க்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது…………