பிறசமய சகோதரர்களுக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் – கவுண்டம்பாளையம் கிளை

கோவை மாவட்டம் கவுண்டம்பாளையம் கிளை சார்பாக கடந்த 20-05-2013 அன்று பிற சமய சகோதரர் கணேஷ் மற்றும் முருகன் ஆகியயோருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது.