பிறசமய சகோதரர்களிடம் தஃவா – பீமா நகர் கிளை

கடந்த 14-4-2012 அன்று திருச்சி மாவட்டம பீமா நகர் கிளையில் பிறசமய சகோதரர்களுக்கு நூல்கள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது.