பிறசமய சகோதரர்களிடம் தஃவா – தக்கலை

கடந்த 3.4.2012 அன்று குமரி மாவட்டம் தக்கலை கிளையில் பிறசமய சகோதரர்களுக்கு நூல்கள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது.