பிறசமய சகோதரர்களிடம் தஃவா – அம்மாபட்டினம்

கடந்த 30.03.2012 அன்று புதுக்கோட்டைமாவட்டம், அம்மாபட்டினம் கிளையில் பிறசமய சகோதரர்களுக்கு நூல்கள் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது.