பிறசமய சகோதரருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் – தண்ணீர் குன்னம்

திருவாரூர் மாவட்டம் தண்ணீர் குன்னம் கிளை சார்பாக கடந்த 24.03.2012 மற்றுமாத சகோதர்க்கு திருக்குர்ஆன் மற்றும் புத்தம் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது.