பிறசமய சகோதரருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் – பாண்டிபஜார் கிளை

தென் சென்னை மாவட்டம் பாண்டிபஜார் கிளையில் கடந்த 24-2-2012 அன்று பிறசமய சகோதரர் ஒருவருக்கு திருக்குர்ஆன் தமிழாக்கம் வழங்கி தஃவா செய்யப்பட்டது.