இமயம் டிவி அக்டோபர் 2009

இமயம் டிவியில் 2009 அக்டோபர் மாதம் ஒளிபரப்பான மார்க்க சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சிகள்

தித்திக்கும் திருமறை பாகம் – 8 (ரமளான் தொடர் சொற்பொழிவு 2009)

ஒளிபரப்பான தேதி: அக்டோபர் மாதம் (இமயம் டிவி) உரை: பக்கீர் முஹம்மது அல்தாஃபி தலைப்பு: தித்திக்கும் திருமறை பாகம் - 8 (ரமளான் தொடர்...

தித்திக்கும் திருமறை பாகம் – 7 (ரமளான் தொடர் சொற்பொழிவு 2009)

ஒளிபரப்பான தேதி: அக்டோபர் மாதம் (இமயம் டிவி) உரை: பக்கீர் முஹம்மது அல்தாஃபி தலைப்பு: தித்திக்கும் திருமறை பாகம் - 7 (ரமளான் தொடர்...

தித்திக்கும் திருமறை பாகம் – 6 (ரமளான் தொடர் சொற்பொழிவு 2009)

ஒளிபரப்பான தேதி: அக்டோபர் மாதம் (இமயம் டிவி) உரை: பக்கீர் முஹம்மது அல்தாஃபி தலைப்பு: தித்திக்கும் திருமறை பாகம் - 6 (ரமளான் தொடர்...

தித்திக்கும் திருமறை பாகம் – 5 (ரமளான் தொடர் சொற்பொழிவு 2009)

ஒளிபரப்பான தேதி: அக்டோபர் மாதம் (இமயம் டிவி) உரை: பக்கீர் முஹம்மது அல்தாஃபி தலைப்பு: தித்திக்கும் திருமறை பாகம் - 5 (ரமளான் தொடர்...

தித்திக்கும் திருமறை பாகம் – 4 (ரமளான் தொடர் சொற்பொழிவு 2009)

ஒளிபரப்பான தேதி: அக்டோபர் மாதம் (இமயம் டிவி) உரை: பக்கீர் முஹம்மது அல்தாஃபி தலைப்பு: தித்திக்கும் திருமறை பாகம் - 4 (ரமளான் தொடர்...

தித்திக்கும் திருமறை பாகம் – 3 (ரமளான் தொடர் சொற்பொழிவு 2009)

ஒளிபரப்பான தேதி: அக்டோபர் மாதம் (இமயம் டிவி) உரை: பக்கீர் முஹம்மது அல்தாஃபி தலைப்பு: தித்திக்கும் திருமறை பாகம் - 3 (ரமளான் தொடர்...

தித்திக்கும் திருமறை பாகம் – 2 (ரமளான் தொடர் சொற்பொழிவு 2009)

ஒளிபரப்பான தேதி: அக்டோபர் மாதம் (இமயம் டிவி) உரை: பக்கீர் முஹம்மது அல்தாஃபி தலைப்பு: தித்திக்கும் திருமறை பாகம் - 2 (ரமளான் தொடர்...

தித்திக்கும் திருமறை பாகம் – 1 (ரமளான் தொடர் சொற்பொழிவு 2009)

ஒளிபரப்பான தேதி: அக்டோபர் மாதம் (இமயம் டிவி) உரை: பக்கீர் முஹம்மது அல்தாஃபி தலைப்பு: தித்திக்கும் திருமறை பாகம் - 1 (ரமளான் தொடர்...

பெருநாள் தொழுகையின் முக்கியத்துவம் (தொண்டி)

ஒளிபரப்பான தேதி: அக்டோபர் மாதம் (இமயம் டிவி) உரை: பி.ஜே தலைப்பு: பெருநாள் தொழுகையின் முக்கியத்துவம் (தொண்டி) நேரம்: 23:45 min அளவு: 29:0...

இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் (மதுரை & ஆளலந்தூர்)

ஒளிபரப்பான தேதி: அக்டோபர் மாதம் (இமயம் டிவி) உரை: எம.ஐ சுலைமான் & பக்கீர் முஹம்மது அல்தாஃபி தலைப்பு: இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம்...