மணமகள்

மணமகன் தேவை

வயது 22 படிப்பு : B.Com தாய்மொழி : தமிழ்/உருது உயரம் : 5 அடி 2 அங்குலம் சென்னையைச் சேர்ந்த இப்பெண்ணிற்கு தகுந்த...

மணமகன் தேவை

வயது : 25 படிப்பு : M.B.A. தாய்மொழி : தமிழ் உயரம் : 175 செ.மீ. கல்லிடைக்குறிச்சியைச் சேர்ந்த இப்பெண்ணிற்கு தகுந்த இளங்கலை...

மணமகன் தேவை

வயது : 32 படிப்பு : B.Sc தாய்மொழி : தமிழ். உயரம் : 5 அடி 6 அங்குலம் தஞ்சை மாவட்டம் வழுத்தூரைச்...

மணமகன் தேவை

வயது : 23 படிப்பு : B.Sc Maths தாய்மொழி : தமிழ் உயரம் : 5 அடி 5 அங்குலம் இராமநாதபுரம் மாவட்டத்தைச்...

மணமகன் தேவை

வயது : 22 படிப்பு : M.C.A. தாய்மொழி : தமிழ் உயரம் : 160 செ.மீ. இராமநாதபுரம் மாவட்டம் பெரியபட்டிணத்தைச் சேர்ந்த இப்பெண்ணிற்கு...

மணமகன் தேவை

வயது : 22 படிப்பு : B.Sc Maths தாய்மொழி : தமிழ் உயரம் : 4 அடி 5 அங்குலம். செங்கல்பட்டைச் சேர்ந்த...

மணமகன் தேவை

வயது : 26 படிப்பு : M.C.A. தாய்மொழி : தமிழ். உயரம் : 5 அடி 2 அங்குலம். காட்டாங்குளத்தூரைச் சேர்ந்த இப்பெண்ணிற்கு...

மணமகன் தேவை

வயது : 21 படிப்பு : B.Tech மற்றும் ஆலிமா தாய்மொழி தமிழ். உயரம் : 5 அடி 3 அங்குலம் நாகை வடக்கு...

மணமகன் தேவை

வயது : 31 படிபு : 10ஆம் வகுப்பு தாய்மொழி : தமிழ் உயரம் : 167 செ.மீ. இராமநாதபுரம் மாவட்டம் தொண்டியைச் சேர்ந்த...

மணமகன் தேவை

வயது : 25 படிப்பு : M.B.A. தாய்மொழி : தமிழ் உயரம் 5 அடி 4 அங்குலம். திருநெல்வேலி மாவட்டம் ரஹ்மத் நகர்...