மணமகள்

மணமகன் தேவை

வயது : 25. படிப்பு : B.E. தாய்மொழி : தமிழ். உயரம் : 165 செ.மீ. சென்னையைச் சேர்ந்த இப்பெண்ணிற்கு தகுந்த டிகிரி...

மணமகன் தேவை

வயது : 23. படிப்பு : B.Sc தாய்மொழி : உருது. உயரம் : 4 அடி 8 அங்குலம். சென்னையைச் சேர்ந்த இப்பெண்ணிற்கு...

மணமகன் தேவை

வயது : 20. படிப்பு : +2 மற்றும் ஆலிமா. தாய்மொழி : தமிழ். உயரம் : 5 அடி 2 அங்குலம். கோவையைச்...

மணமகன் தேவை

வயது : 28. படிப்பு : +2. தாய்மொழி : தமிழ். உயரம் : 145 செ.மீ. திருப்பூர் ஹவுசிங் யூனிட்டைச் சேர்ந்த இப்பெண்ணிற்கு...

மணமகன் தேவை

வயது : 22. படிப்பு : B.Sc. தாய்மொழி : தமிழ் உயரம் : 167 செ.மீ. சென்னையைச் சேர்ந்த இப்பெண்ணிற்கு தகுந்த மணமகன்...

மணமகன் தேவை

வயது : 25 படிப்பு : BBA தாய்மொழி : உருது, தமிழ் உயரம் : 5 அடி 7 அங்குலம் காஞ்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த...

மணமகன் தேவை

வயது 25. படிப்பு : B.C.A. தாய்மொழி உருது. உயரம் 5 அடி 2 அங்குலம். தஞ்சாவூரைச் சேர்ந்த இப்பெண்ணிற்கு தகுந்த,உருதுவை தாய்மொழியாகக் கொண்ட, பட்டதாரி மணமகன் தேவை. தஞ்சை மாவட்டத்தினராக இருந்தால் நன்று....

மணமகன் தேவை

வயது : 27 படிப்பு : 8ஆம் வகுப்பு தாய்மொழி : தமிழ் உயரம் : 162 செ.மீ. ஆவூரைச் சேர்ந்த, ஏற்கனவே மணமாகி...

மணமகன் தேவை

வயது : 24 படிப்பு : B.Sc தாய்மொழி : தமிழ் உயரம் : 167 செ.மீ. அருப்புக்கோட்டையைச் சேர்ந்த சவூதி அரேபியா மெக்காவில்...

மணமகன் தேவை

வயது : 22 படிப்பு : B.Tech தாய்மொழி : உருது உயரம் : 5 அடி 2 அங்குலம். சென்னை பெரம்பூரைச் சேர்ந்த...