மணமகள்

மணமகன் தேவை – திருத்தணி

வயது : 19 படிப்பு : +2 மற்றும் ஆலிமா தாய்மொழி : தமிழ் உயரம் : - திருத்தனியைச் சேர்ந்த ஆலிமா பயின்றுள்ள...

மணமகன் தேவை – காஞ்சிபுரம்

வயது : 18 படிப்பு : +1 தாய்மொழி : தமிழ் உயரம் : 5 அடி 5 அங்குலம் காஞ்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த இப்பெண்ணிற்கு...

மணமகன் தேவை – நாகப்பட்டினம்

வயது : 20 படிப்பு : SSLC & ஆலிமா தாய்மொழி : தமிழ் உயரம் : 5 அடி நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் திருவாளப்புத்தூரைச்...

மணமகன் தேவை – லெப்பைக்குடிகாடு

வயது : 28 படிப்பு : B.E. தாய்மொழி : தமிழ் உயரம் : 5 அடி 5 அங்குலம் லெப்பைக்குடிக்காட்டைச் சேர்ந்த இப்பெண்ணிற்கு...

மணமகன் தேவை – சென்னை

வயது : 22 படிப்பு : 9ஆம் வகுப்பு தாய்மொழி : தமிழ் உயரம் :  5 அடி 1 அங்குலம் சென்னையைச் சேர்ந்த...

மணமகன் தேவை – தஞ்சாவூர்

வயது : 25 படிப்பு : B.E., M.B.A. தாய்மொழி : உருது உயரம் : 5 அடி 3 அங்குலம். தஞ்சாவூரைச் சேர்ந்த...

மணமகன் தேவை – பெருங்களத்தூர் சென்னை

வயது : 21 படிப்பு : 10ஆம் வகுப்பு மற்றும் ஆலிமா தாய்மொழி : தமிழ் உயரம் : 151 செ.மீ. சென்னை பெருங்களத்தூரைச்...

மணமகன் தேவை – சென்னை

வயது : 23 படிப்பு : B.Sc. தாய்மொழி : உருது உயரம் : 5 அடி 4 அங்குலம் சென்னையைச் சேர்ந்த இப்பெண்ணிற்கு...

மணமகன் தேவை – கும்மிடிப்பூண்டி

வயது : 25 படிப்பு : B.A. தய்மொழி : தமிழ் உயரம் : 164 செ.மீ. கும்மிடிப்பூண்டியைச் சேர்ந்த பார்வையில்லாத இப்பெண்ணிற்கு 32...

மணமகன் தேவை – தஞ்சாவூர்

வயது : 26 படிப்பு : B.Sc. தாய்மொழி : உருது உயரம் : 145 செ.மீ. தஞ்சாவூரைச் சேர்ந்த இப்பெண்ணிற்கு தகுந்த, தவ்ஹீத்...