மணமகள்

மணமகன் தேவை – சென்னை

வயது : 23 படிப்பு : B.Sc. தாய்மொழி : உருது உயரம் : 5 அடி 4 அங்குலம் சென்னையைச் சேர்ந்த இப்பெண்ணிற்கு...

மணமகன் தேவை – கும்மிடிப்பூண்டி

வயது : 25 படிப்பு : B.A. தய்மொழி : தமிழ் உயரம் : 164 செ.மீ. கும்மிடிப்பூண்டியைச் சேர்ந்த பார்வையில்லாத இப்பெண்ணிற்கு 32...

மணமகன் தேவை – தஞ்சாவூர்

வயது : 26 படிப்பு : B.Sc. தாய்மொழி : உருது உயரம் : 145 செ.மீ. தஞ்சாவூரைச் சேர்ந்த இப்பெண்ணிற்கு தகுந்த, தவ்ஹீத்...

மணமகன் தேவை – மதுரை கே.கே.புதூர்

வயது : 23 படிப்பு : M.Sc. தாய்மொழி : தமிழ் உயரம் : 5 அடி 8 அங்குலம் மதுரை கே.கே.புதூரைச் சேர்ந்த...

மணமகன் தேவை – சென்னை

வயது : 25 படிப்பு : B.A. தாய்மொழி : தமிழ் உயரம் : 5 அடி 4 அங்குலம் சென்னையைச் சேர்ந்த ஏற்கனவே...

மணமகன் தேவை – மேற்கு தாம்பரம்

வயது : 23 படிப்பு : B.C.A. தாய்மொழி : தமிழ் உயரம் : 160 செ.மீ. (5 அடி 2 அங்குலம்) மேற்கு...

மணமகன் தேவை – தாம்பரம்

வயது : 22 படிப்பு : B.Com தாய்மொழி : உருது உயரம் : 4 அடி 3 அங்குலம் தாம்பரத்தைச் சேர்ந்த இப்பெண்ணிற்கு...

மணமகன் தேவை – புதுச்சேரி

வயது 22 படிப்பு : B.Sc. தாய்மொழி : உருது உயரம் : 5 அடி 2 அங்குலம் புதுச்சேரியைச் சேர்ந்த இப்பெண்ணிற்கு தகுந்த,...

மணமகன் தேவை – மதுரை

வயது : 25 படிப்பு : 10ஆம் வகுப்பு மற்றும் 1 வருட ஆலிமா தாய்மொழி : தமிழ் உயரம்  : 5 அடி...

மணமகன் தேவை – தாம்பரம்

வயது : 22 படிப்பு : B.Sc. தாய்மொழி : தமிழ் உயரம் : 5 அடி 5 அங்குலம் தாம்பரத்தைச் சேர்ந்த இப்பெண்ணிற்கு...