மணமகன்

மணமகன் தேவை – மேலப்பாளையம்

மேலப்பாளையத்தில் வசிக்கும் 32 வயதான தலாக் விடப்பட்ட மணமகளுக்கு மணமகன் தேவை. தொடர்புக்கு - 9790795705

மணமகன் தேவை – ராமநாதபுரம்

இராமநாதபுருத்தில் வசிக்கும் 25 வயதான குலா (4 வயதில் ஆண் குழந்தை உள்ளது) பெற்ற மணமகளுக்கு மணமகன் தேவை. தொடர்புக்கு - 9894887026

மணமகன் தேவை – மயிலாடுதுறை

வயது 20, பிஏ படித்த மயிலாடுதுறையைச் சேர்ந்த மணமகளுக்கு மணமகன் தேவை. தொடர்புக்கு - 7598369156

மணமகன் தேவை – கல்லிடைக் குறிச்சி

கணவனை இழந்த 26 வயது நிறைந்த பிசிஏ படித்த கல்லிடைக் குறிச்சியை சேர்ந்த பெண்ணிற்கு மணமகன் தேவை. தொடர்புக்கு 9894072415

மணமகன் தேவை – பெருந்துரை

வயது 25 எம்எஸ்சி படித்த பெருந்துரையை சேர்ந்த மணமகளுக்கு மணமகன் தேவை. தொடர்புக்கு - 9976725216

மணமகன் தேவை – புதுவயல்

வயது 23 , குலா பெற்ற குழந்தை இல்லாத புதுவயலை சேர்ந்த மணமகளுக்கு மணமகன் தேவை. தொடர்புக்கு - 9677368677

மணமகன் தேவை – காரைக்கால்

வயது 27, எம்பிபிஎஸ் படித்த காரைக்காலைச் சேர்ந்த மணமகளுக்கு மணமகன் தேவை. தொடர்புக்கு - 9488885784

மணமகன் தேவை – சென்னை

வயது 24, விவாகரத்து ஆன சென்னையை சேர்ந்த மணமகளுக்கு மணமகன் தேவை. தொடர்புக்கு - 9443644507

மணமகன் தேவை – சென்னை

வயது 26, தலாக் விடப்பட்ட சென்னையை சேர்ந்த மணமகளுக்கு மணமகன் தேவை. தொடர்புக்கு - 9094313772

மணமகன் தேவை – சிதம்பரம்

21 வயது, காது கேட்காத வாய் பேசமுடியாது சிதம்பரத்தைச் சேர்ந்த பெண்ணிற்கு மணமகன் தேவை. தொடர்புக்கு - 8098402040