மணமகன்

மணமகள் தேவை – சென்னை

வயது : 25 படிப்பு : B.E. தாய்மொழி : உருது உயரம் : 5 அடி 7 அங்குலம் சென்னையைச் சேர்ந்த இவருக்கு...

மணமகள் தேவை – குன்றத்தூர்

வயது : 27 படிப்பு : 10ஆம் வகுப்பு தாய்மொழி : தமிழ் உயரம் : 5 அடி 6 அங்குலம் காஞ்சி மேற்கு...

மணமகள் தேவை – காஞ்சிபுரம்

வயது : 62 படிப்பு : 2ஆம் வகுப்பு தாய்மொழி : தமிழ் உயரம் : 170 செ.மீ. காஞ்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த இவருக்கு மார்க்கப்பற்றுள்ள,...

மணம்கள் தேவை – செருகடம்பூர்

வயது : 26 படிப்பு : B.E. தாய்மொழி : தமிழ் உயரம் : 183 செ.மீ. செருகடம்பூரைச் சேர்ந்த இவருக்கு தகுந்த மார்க்கப்பற்றுள்ள,...

மணமகள் தேவை – விருதுநகர்

வயது : 38 படிப்பு : MCA & MSc தாய்மொழி : தமிழ். உயரம் : 5 அடி 5 அங்குலம். விருதுநகரைச்...

மணமகள் தேவை – விழுப்புரம்

வயது : 26 படிப்பு : ITI தாய்மொழி : உருது. உயரம் : 5 அடி 4 அங்குலம். விழுப்புரத்தைச் சேர்ந்த ஏற்கனவே...

மணமகள் தேவை – சென்னை

வயது : 33. படிப்பு : B.E. தாய்மொழி : தமிழ். உயரம் : 5 அடி 7 அங்குலம். சென்னையைச் சேர்ந்த ஏற்கனவே...

மணமகள் தேவை – சென்னை

வயது : 25 படிப்பு : SSLC தாய்மொழி : தமிழ் உயரம் : 5 அடி 5 அங்குலம் சென்னையைச் சேர்ந்த இவருக்கு...

மணமகள் தேவை – தஞ்சாவூர்

வயது : 26 படிப்பு : D.C.E. தாய்மொழி : உருது உயரம் : 6 அடி தஞ்சாவூரைச் சேர்ந்த இவருக்கு தகுந்த, தவ்ஹீத்...

மணமகள் தேவை – காரைக்குடி

வயது : 31 படிப்பு : B.E. தாய்மொழி : தமிழ் உயரம் : 175 செ.மீ. காரைக்குடியைச் சேர்ந்த இவருக்கு தகுந்த, தவ்ஹீத்...