பிறை அறிவிப்புகள்

தமிழகத்தில் ஷவ்வால் மாதம் ஆரம்பம் – 2019

தமிழகத்தில் ஷவ்வால் மாதம் ஆரம்பம் - 2019 பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று 04.06.2019 செவ்வாய் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகமெங்கும் பிறை பரவலாக...

தமிழகத்தில் ரமலான் மாதம் ஆரம்பம் – 2019

தமிழகத்தில் ரமலான் மாதம் ஆரம்பம் - 2019 பிறை தேட வேண்டிய நாளான 05.05.2019. ஞாயிற்றுக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தின் எந்தப் பகுதியிலும் பிறை...

தமிழகத்தில் ஷாபான் மாதம் ஆரம்பம் – 2019

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 06.04.2019 சனிக்கிழமை அன்று மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு காரைக்கால், நெல்லை பகுதிகளில் பரவலாக பிறை தென்பட்டதாக தகவல் வந்த அடிப்படையில் (06.04.19)...

தமிழகத்தில் ரஜப்  மாதம் – 2019

பிறை தேட வேண்டிய நாளான 07.03.2019 வியாழக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தின் எந்தப் பகுதியிலும் பிறை தென்பட்டதாக தகவல் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால் அம்மாதத்தை...

தமிழகத்தில் ஜமாதுல் அவ்வல் மாதம் ஆரம்பம் – 2019

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 07.01.2019 அன்று திங்கள் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பொள்ளாச்சி, குமரி மாவட்டம் களியக்காவிளை ஆகிய பகுதிகளில் பிறை தென்பட்டதாக தகவல்...

தமிழகத்தில் ரபீவுல் ஆகிர் மாதம் ஆரம்பம் – 2018

தமிழகத்தில் ரபீவுல் ஆகிர் மாதம் ஆரம்பம் - 2018 பிறை தேட வேண்டிய நாளான 08.12.2018 சனிக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தின் எந்தப் பகுதியிலும்...

தமிழகத்தில் ஸபர் மாதம் ஆரம்பம் – 2018

10.10.18 புதன் கிழமை மக்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தில் பிறை தேடவேண்டிய சந்தேகத்திற்குரிய நாளாகும். அதன் அடிப்படையில் இன்று(10.10.18) குமரி மாவட்டத்தில் உள்ள சில பகுதிகளில்...

தமிழகத்தில் முஹர்ரம் மாதம் ஆரம்பம் – 2018

தமிழகத்தில் முஹர்ரம் மாதம் ஆரம்பம் பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று 10.9.18 திங்கட்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் எந்த...

தமிழகத்தில் துல் ஹஜ் மாதம் ஆரம்பம் – 2018

பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று 12-8-18 ஞாயிறுக் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு மதுரையில் பிறை தென்பட்டதாக நம்பகமான தகவல் வந்த அடிப்படையில் (12-8-18) ஞாயிற்றுக்கிழமை மஹ்ரிபிலிருந்து...

தமிழகத்தில் துல்கஃதா மாதம் ஆரம்பம் – 2018

பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று (13.07.18) வெள்ளிக்கிழமை மஹ்ரிபிற்கு பிறகு பிறை தென்பட்டதாக தமிழகத்தின் எந்த பகுதியிலிருந்தும் எந்த தகவலும் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால் ...