பிறை அறிவிப்புகள்

தமிழகத்தில் ரபீஉல் ஆஹிர் மாதம் (ஹிஜ்ரி 1441) ஆரம்பம் – 2019

தமிழகத்தில் ரபீஉல் ஆஹிர் மாதம் (ஹிஜ்ரி 1441) ஆரம்பம் - 2019 பிறை தேட வேண்டிய நாளான 27.11.2019. புதன் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு...

தமிழகத்தில் ரபியுல் அவ்வல் மாதம் (ஹிஜ்ரி 1441) ஆரம்பம் – 2019

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 29.10.2019 செவ்வாய்க் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு சென்னையில் பிறை தென்பட்டதாக வந்த உறுதியான தகவலின் அடிப்படையில் (29-10-19) செவ்வாய் கிழமை...

தமிழகத்தில் ஸஃபர் மாதம் ஆரம்பம் (2019) – ஹிஜ்ரி 1441

தமிழகத்தில் ஸஃபர் மாதம் ஆரம்பம் (2019) - ஹிஜ்ரி 1441 பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று 30.09.2019 திங்கள் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தின்...

தமிழகத்தில் முஹர்ரம் மாதம் ஆரம்பம் 2019 – ஹிஜ்ரி 1441

தமிழகத்தில் முஹர்ரம் மாதம் ஆரம்பம் 2019 - ஹிஜ்ரி 1441 பிறை தேட வேண்டிய நாளான 31.08.2019. சனிக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தின் எந்தப்...

தமிழகத்தில் துல்கஃதா மாதம் ஆரம்பம் – 2019

தமிழகத்தில் துல்கஃதா மாதம் ஆரம்பம் - 2019 பிறை தேட வேண்டிய நாளான 03.07.2019. புதன்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தின் எந்தப் பகுதியிலும் பிறை...

தமிழகத்தில் ஷவ்வால் மாதம் ஆரம்பம் – 2019

தமிழகத்தில் ஷவ்வால் மாதம் ஆரம்பம் - 2019 பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று 04.06.2019 செவ்வாய் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகமெங்கும் பிறை பரவலாக...

தமிழகத்தில் ரமலான் மாதம் ஆரம்பம் – 2019

தமிழகத்தில் ரமலான் மாதம் ஆரம்பம் - 2019 பிறை தேட வேண்டிய நாளான 05.05.2019. ஞாயிற்றுக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தின் எந்தப் பகுதியிலும் பிறை...

தமிழகத்தில் ஷாபான் மாதம் ஆரம்பம் – 2019

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 06.04.2019 சனிக்கிழமை அன்று மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு காரைக்கால், நெல்லை பகுதிகளில் பரவலாக பிறை தென்பட்டதாக தகவல் வந்த அடிப்படையில் (06.04.19)...

தமிழகத்தில் ரஜப்  மாதம் – 2019

பிறை தேட வேண்டிய நாளான 07.03.2019 வியாழக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தின் எந்தப் பகுதியிலும் பிறை தென்பட்டதாக தகவல் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால் அம்மாதத்தை...

தமிழகத்தில் ஜமாதுல் அவ்வல் மாதம் ஆரம்பம் – 2019

பிறைதேட வேண்டிய நாளான 07.01.2019 அன்று திங்கள் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு பொள்ளாச்சி, குமரி மாவட்டம் களியக்காவிளை ஆகிய பகுதிகளில் பிறை தென்பட்டதாக தகவல்...