பிறை அறிவிப்புகள்

தமிழகத்தில் முஹர்ரம் மாதம் (ஹிஜ்ரி 1443) ஆரம்பம் – 2021

தமிழகத்தில் முஹர்ரம் மாதம் ஆரம்பம் பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று 09.08.2021 திங்கட்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தில் நாகை மாவட்டம் கீழ்வேளூர் பகுதியில் பிறை...

தமிழகத்தில் துல்ஹஜ் மாதம் (ஹிஜ்ரி 1442) ஆரம்பம் – 2021

தமிழகத்தில் துல்ஹஜ் மாதம் பற்றிய அறிவிப்பு. பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று 10.07.2021 சனிக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தின் எந்தப் பகுதியிலும் பிறை தென்பட்டதாக...

தமிழகத்தில் துல்கஃதா மாதம் (ஹிஜ்ரி 1442) ஆரம்பம் – 2021

தமிழகத்தில் துல்கஃதா மாதம் பற்றிய அறிவிப்பு. பிறை தேட வேண்டிய நாளான 10/06/2021 வியாழக் கிழமையன்று மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தின் எந்தப் பகுதியிலும் பிறை...

தமிழகத்தில் ஷவ்வால் மாதம் (ஹிஜ்ரி 1442) ஆரம்பம் – 2021

பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று 12.05.2021 புதன்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தில் சென்னை மற்றும் குமரியில் பிறை தென்பட்டதாக வந்த தகவலின் அடிப்படையில் (12-05-2021)...

தமிழகத்தில் ஷவ்வால் மாதம் (ஹிஜ்ரி 1442) ஆரம்பம் – 2021

தமிழகத்தில் ஷவ்வால் மாதம் ஆரம்பம் பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று 12.05.2021 புதன்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தில் சென்னை மற்றும் குமரியில் பிறை தென்பட்டதாக...

தமிழகத்தில் ஷஃபான் (ஹிஜ்ரி 1442) மாதம் ஆரம்பம் – 2021

பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று 14.03.2021 ஞாயிற்றுக் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தில் பரவலாக பல இடங்களில் பிறை தென்பட்டதாக வந்த தகவலின் அடிப்படையில்...

தமிழகத்தில் ரஜப் (ஹிஜ்ரி 1442) மாதம் ஆரம்பம் – 2021

பிறை தேட வேண்டிய நாளான 12/02/2021 வெள்ளிக்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தின் எந்தப் பகுதியிலும் பிறை தென்பட்டதாக தகவல் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால் அம்மாதத்தை...

தமிழகத்தில் ஜமாதுல் ஆகிர் மாதம் (ஹிஜ்ரி 1442) ஆரம்பம் – 2021

பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று 14.01.2021 வியாழக் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு குமரி மாவட்டத்தில் பிறை தென்பட்டதாக வந்த தகவலின் அடிப்படையில் (14-01-2021) வியாழக்கிழமை...

தமிழகத்தில் ஜமாதுல் அவ்வல் (ஹிஜ்ரி 1442) மாதம் ஆரம்பம் – 2020

பிறைதேட வேண்டிய நாளான இன்று 16.12.2020 புதன்கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு நெல்லை, இராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் பல இடங்களில் பரவலாக பிறை தென்பட்டதாக வந்த...

தமிழகத்தில் ரபிஉல் ஆகிர் மாதம் ஆரம்பம் (ஹிஜ்ரி 1442) – 2020

பிறை தேட வேண்டிய நாளான 16/11/2020 திங்கள் கிழமை மஹ்ரிபிற்குப் பிறகு தமிழகத்தின் எந்தப் பகுதியிலும் பிறை தென்பட்டதாக தகவல் வரவில்லை. பிறை தென்படாவிட்டால்...