தலைமை அறிவிப்புகள்

பாபரி மஸ்ஜித் விவகாரம்உச்சநீதிமன்றத் தீர்ப்பு ஏமாற்றமளிக்கின்றது .தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத்

பாபரி மஸ்ஜித் விவகாரம் உச்சநீதிமன்றத் தீர்ப்பு ஏமாற்றமளிக்கின்றது . தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் சுதந்திர இந்தியாவில் நீண்ட காலமாக தீர்க்கப்படாமலிருந்த பாபர் மஸ்ஜித் வழக்கில்...

மாமறை குர்ஆன் மனனப் போட்டி

மாமறை குர்ஆன் மனனப் போட்டி தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மாநில தலைமையகம் நடத்தும். இன்ஷா அல்லாஹ்.. டிசம்பர் 26 2019 முதல் இப்போட்டியில் சிறுவர்கள்,பத்து...