தலைமைகழக செய்தி

தலைமைகழக செய்தி

தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தில் அங்கம் வகிப்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறோம்

குர்ஆன், ஹதீஸ் மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்டு செயல்படும் தவ்ஹீத் ஜமாஅத்தில் அங்கம் வகிப்பதில் பெருமிதம் கொள்கிறோம். வீண் பகட்டை விரும்பாது எளிமையோடும், அடக்கத்தோடும் செயல்படும்...