ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்

ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்

தனி நபர் தஃவா – மந்தகரை கிளை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் மந்தகரை கிளை கிளை சார்பாக கடந்த 03/03/2017 அன்று தனி நபர் தஃவா நடைபெற்றது. எதை...

தனி நபர் தஃவா – திண்டல்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் ஈரோடு மாவட்டம் திண்டல் கிளை சார்பாக கடந்த 05/03/2017 அன்று தனி நபர் தஃவா நடைபெற்றது. எதை பற்றி: இஸ்லாம்...

நோட்டிஸ் விநியோகம் – முஸ்லிம் காலனி

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் முஸ்லிம் காலனி கிளை சார்பாக கடந்த 06/03/2017 அன்று நோட்டிஸ் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: பண்ரிகாய்ச்சல்விழிப்புணர்வுநோட்டிஸ் எண்ணிக்கை:...

நூல் விநியோகம் – ஜி.எம். நகர்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் ஜி.எம். நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 06/03/2017 அன்று நூல் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: மாமனிதர் நபிகள்...

நூல் விநியோகம் – மந்தகரை கிளை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் மந்தகரை கிளை கிளை சார்பாக கடந்த 03/03/2017 அன்று நூல் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: மனிதணுக்கேற்ற...

எளிய மார்க்கம் – துபாய் மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் துபாய் மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 04/03/2017 அன்று எளிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. பதில் அளித்தவர்: ஹாமீன் இப்றாகீம் இடம்:...

நூல் விநியோகம் – மந்தகரை கிளை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் மந்தகரை கிளை கிளை சார்பாக கடந்த 03/04/2017 அன்று நூல் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: ஊணர்வு...

நூல் விநியோகம் – மந்தகரை கிளை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் மந்தகரை கிளை கிளை சார்பாக கடந்த 03/03/2017 அன்று நூல் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: திருகுர்ஆன்...

தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – கோவை(தெற்கு)

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 27/02/2017 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது. தலைப்பு: தூதரைஅறிமுகம்செய்வோம் உரையாற்றியவர்: ரஹ்மத்துல்லாஹ் பார்வையாளர் எண்ணிக்கை:...

தனி நபர் தஃவா – பெரும்பாவூர்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கேரளா வடக்கு மாவட்டம் பெரும்பாவூர் கிளை சார்பாக கடந்த 24/02/2017 அன்று தனி நபர் தஃவா நடைபெற்றது. எதை பற்றி:...