ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்

ஜமாஅத் நிகழ்ச்சிகள்

“நன்மையை நாடி மதீனா பயணம்” நிகழ்ச்சி

ஜமாஅத், ஜித்தா மண்டல சரஃபியா கிளையின் சார்பில், ஜித்தா மண்டலதலைவர் சகோ.சலிம் சேட் அவர்களின் தலைமையில், சரஃபியா கிளையின் பொறுப்பு தலைவரும், ஜித்தா மண்டல...