மாவட்ட செயற்குழு

மாவட்ட செயற்குழு

மாவட்ட செயற்குழு – திருவள்ளூர் கிழக்கு

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருவள்ளூர் கிழக்கு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 22/04/2016 அன்று மாவட்ட செயற்குழு நடைபெற்றது. தலைமை வகித்தவர் பெயர்: ஹிஸ்புல்லாஹ்

மாவட்ட செயற்குழு – காஞ்சி தெற்கு

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் காஞ்சி தெற்கு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 24/04/2016 அன்று மாவட்ட செயற்குழு நடைபெற்றது. தலைமை வகித்தவர் பெயர்: மாநில செயலாளா்...

மாவட்ட செயற்குழு – மதுரை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மதுரை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 21/04/2016 அன்று மாவட்ட செயற்குழு நடைபெற்றது. தலைமை வகித்தவர் பெயர்: யூனூஸ்கான்

மாவட்ட செயற்குழு – வடசென்னை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வடசென்னை மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 10/04/2016 அன்று மாவட்ட செயற்குழு நடைபெற்றது. தலைமை வகித்தவர் பெயர்: அன்சாரி, மாவட்ட தலைவர்

மாவட்ட செயற்குழு – அபுதாபி மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் அபுதாபி மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 12/04/2016 அன்று மாவட்ட செயற்குழு நடைபெற்றது. தலைமை வகித்தவர் பெயர்: மண்டல தலைவர்...

மாவட்ட செயற்குழு – காரைக்கால்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் காரைக்கால் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 16/04/2016 அன்று மாவட்ட செயற்குழு நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைமை வகித்தவர்...

மாவட்ட செயற்குழு – வேலூர் கிழக்கு

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வேலூர் கிழக்கு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 03/04/2016 அன்று மாவட்ட செயற்குழு நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைமை...

மாவட்ட செயற்குழு – திருச்சி வடக்கு

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருச்சி வடக்கு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 10/04/2016 அன்று மாவட்ட செயற்குழு நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: தலைமை...

மாவட்ட செயற்குழு – கோவை(வடக்கு)

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(வடக்கு) மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 03/04/2016 அன்று மாவட்ட செயற்குழு நடைபெற்றது. தலைமை வகித்தவர் பெயர்: மாவட்டத்தலைவர்