பெருநாள் தொழுகை

 காந்தல் கிளை – பெருநாள் தொழுகை

நீலகிரி மாவட்டம் காந்தல் கிளை சார்பாக 24/09/2015 அன்று ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை திடலில் நடைபெற்றது. உரை அப்பாஸ்

பெருநாள் தொழுகை – கானத்தூர் கிளை

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கானத்தூர் கிளை சார்பாக 24-09-2015 அன்று ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை திடலில் நடைபெற்றது.

பெருநாள் திடல் தொழுகை – பாலவாக்கம் கிளை

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் பாலவாக்கம் கிளை சார்பாக 24.09.2015 அன்று காலை 7.00 மணிக்கு, பாலவாக்கம் பச்சையப்பன் தெருவில் உள்ள இக்ரா பள்ளிக்கூட விளையாட்டுத் திடலில்,...

பெருநாள் தொழுகை – பெருங்குடி கிளை

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் பெருங்குடி கிளை சார்பாக 24-09-2015 அன்று  ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை திடலில் நடைபெற்றது.

பெருநாள் தொழுகை – மேடவாக்கம் கிளை

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் மேடவாக்கம் கிளை சார்பாக 24-09-2015 அன்று தியாக திருநாள் தொழுகை நபி (ஸல்) வழியில் மேடவாக்கம் சமூக நலக்கூட வளாகத்தில்...

பெருநாள் தொழுகை – செம்மஞ்சேரி கிளை

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் செம்மஞ்சேரி கிளை சார்பாக 24-09-2015 அன்று ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை திடலில் நடைபெற்றது.

பெருநாள் தொழுகை திடல் – கேளம்பாக்கம் கிளை

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கேளம்பாக்கம் கிளை சார்பாக 24-09-2015 அன்று ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை திடலில் நடைபெற்றது.

பெருநாள் தொழுகை – அச்சரபாக்கம் கிளை

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் அச்சரபாக்கம் கிளை சார்பாக 24-09-2015 அன்று ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை திடலில் நடைபெற்றது.

பெருநாள் தொழுகை – உத்திரமேரூர் கிளை

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் உத்திரமேரூர் கிளை சார்பாக 24-09-2015 அன்று ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை திடலில் நடைபெற்றது.

பெருநாள் திடல் தொழுகை – காஞ்சிபுரம் கிளை

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் காஞ்சிபுரம் கிளை சார்பாக 24/09/2015 அன்று ஹஜ் பெருநாள் திடல் தொழுகை ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது.