பெண்களுக்கான சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி

பெண்கள் பயான் – கோட்டார் கிளை

குமரி மாவட்டம் கோட்டார் கிளை சார்பாக  24-10 - 2015 அன்று பெண்களுக்கு திருமறை வகுப்பு நடைபெற்றது. இதில் ஜகாத்து என்ற தலைப்பில் சகோதரர் சாகுல்...

பெண்கள் பயான் – நெல்லிக்குப்பம் கிளை

கடலூர் மாவட்டம் நெல்லிக்குப்பம் கிளை சார்பாக 24/10/2015 அன்று பெண்கள் பயான் ஜீவா நகரில் நடைபெற்றது. இதில் சகோ முஹம்மது ஷாஃபி அவர்கள் "குர்ஆன்...

பெண்கள் பயான் – வில்லிவாக்கம் கிளை

வட சென்னை மாவட்டம் வில்லிவாக்கம் கிளை சார்பாக 15-10-2015 அன்று பெண்களுக்கான பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ சாகுல் உரையாற்றினார்கள்.

பெண்கள் பயான் – செங்கம் கிளை

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் கிளை சார்பாக 25-10-2015 அன்று முதல் முறையாக பெண்கள் பயான் ஏற்பாடு செய்பட்டது. அதில் சகோதரி ரிஹான (ஆலிமா) அவர்கள்...

பெண்கள் பயான் – வண்டிமேடு கிளை

விழுப்புரம் கிழக்கு மாவட்டம் வண்டிமேடு கிளை சார்பாக 25-10-2015 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. 

பெண்கள் பயான் – பெரம்பூர் கிளை

வட சென்னை மாவட்டம் பெரம்பூர் கிளை சார்பாக 26.10.2015 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரர் ஷாகுல் அவகள் உறையாற்றினார்கள்.

பெண்கள் பயான் – செங்கோட்டை மேற்கு கிளை

நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் செங்கோட்டை மேற்கு கிளை சார்பாக 25/10/2015 அன்று அஸர் தொழுகைக்கு பிறகு பெண்கள் பயான் சகோதரர் குலாம் வீட்டில் வைத்து...

பெண்கள் பயான் – கொங்கராயக் குறிச்சி கிளை

தூத்துக்குடி மாவட்டம் கொங்கராயக் குறிச்சி கிளை சார்பாக 25.10.2015 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் 1.சகோதரரி நஸ்ரின் அவர்கள் ஷிர்க்கை ஒழிப்போம் என்ற...

பெண்கள் பயான் – செல்வபுரம் தெற்கு கிளை

கோவை தெற்கு மாவட்டம் செல்வபுரம் தெற்கு கிளை சார்பாக 21/10/2015 அன்று பெண்களுக்கான பயான் பயிற்சி நடைபெற்றது.

பெண்கள் பயான் – குனியமுத்தூர் கிளை

கோவை தெற்கு மாவட்டம் குனியமுத்தூர் கிளை சார்பாக 21/10/2015 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது.