பெண்களுக்கான சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி

பெண்கள் பயான் – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக 25.10.2015 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது.

பெண்கள்‬ பயான் – பரங்கிப்பேட்டை கிளை

கடலூர் மாவட்டம் பரங்கிப்பேட்டை கிளை சார்பாக 25.10.2015 அன்று வாராந்திர ‪‎பெண்கள்‬ பயான் நடைபெற்றது.

பெண்கள் பயான் – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக 17-10-2015 அன்று மேட்டுக்குப்பம் பகுதில் பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது.

பெண்கள் பயான் – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக 17.10.2015 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது.

பெண்கள் பயான் – அரக்கோணம் கிளை

திருவள்ளுர் மாவட்டம் அரக்கோணம் கிளை சார்பாக 26/10/2015 அன்று அலி நகர் பகுதியில் பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி ரேஷ்மா அவர்கள் "ஸலாம்...

பெண்கள் பயான் – அரக்கோணம் கிளை

திருவள்ளுர் மாவட்டம் அரக்கோணம் கிளை சார்பாக 25/10/2015 அன்று அர்ரஹ்மான் பெண்கள் மதரஸாவில் பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரர் ஷாகுல் அவர்கள் ஈமானை பாதுகாப்போம்...

பெண்கள் பயான் – அரக்கோணம் கிளை

திருவள்ளுர் மாவட்டம் அரக்கோணம் கிளை சார்பாக 19/10/2015 அன்று அலி நகர் பகுதியில் பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி ரேஷ்மா அவர்கள் "...

பெண்கள் பயான் – நெற்குன்றம் கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் நெற்குன்றம் கிளை சார்பாக 25/10/2015 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது.

பெண்கள் பயான் – பாடி கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் பாடி கிளை சார்பாக 18-10-2015  அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது.

பெண்கள் பயான் – நெய்வேலி டவுன்ஷிப்

கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலி டவுன்ஷிப், வட்டம்-19,ல் 24.10.2015 அன்று வாராந்திர பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது.