புதிய கிளை துவக்க நிகழ்ச்சி

புதிய கிளை துவக்க நிகழ்ச்சி

வேலூர் மாவட்டம் ஹூசைன்புர என்ற பகுதியில் TNTJ வின் புதிய கிளை

வேலூர் மாவட்டம் ஹூசைன்புர என்ற பகுதியில் கடந்த 21-07-2014 அன்று TNTJ வின் புதிய கிளை மாவட்ட நிர்வாகிகள் முன்னிலையில் துவங்கப்பட்டது. பின்னர் நிர்வாகிகள் தேர்வு நடைபெற்றது……………………

சேலம் மாவட்டம் அஸ்தம்பட்டி என்ற பகுதியில் TNTJ வின் புதிய கிளை

சேலம் மாவட்டம் அஸ்தம்பட்டி என்ற பகுதியில் கடந்த 16-07-2014 அன்று TNTJ வின் புதிய கிளை மாவட்ட நிர்வாகிகள் முன்னிலையில் துவங்கப்பட்டது. பின்னர் நிர்வாகிகள் தேர்வு...

திண்டுக்கல் மாவட்டம் M.V.M. நகர் என்ற பகுதியில் TNTJ வின் புதிய கிளை

திண்டுக்கல் மாவட்டம் M.V.M. நகர் என்ற பகுதியில் கடந்த 04-07-2014 அன்று அன்று TNTJ வின் புதிய கிளை மாவட்ட நிர்வாகிகள் முன்னிலையில் துவங்கப்பட்டது. மேலும்...

திருச்சி மாவட்டம் சித்தரைப்பட்டி என்ற பகுதியில் TNTJ வின் புதிய கிளை

திருச்சி மாவட்டம் சித்தரைப்பட்டி என்ற பகுதியில் கடந்த 22-05-2014 அன்று TNTJ வின் புதிய கிளை மாவட்ட நிர்வாகிகள் முன்னிலையில் துவங்கப்பட்டது.

திருப்பூர் மாவட்டம் யாசின்பாபு நகர் பகுதியில் TNTJ வின் புதிய கிளை

திருப்பூர் மாவட்டம் யாசின்பாபு நகர்  பகுதியில் கடந்த 20-04-2014 அன்று TNTJ வின் புதிய கிளை மாவட்ட நிர்வாகிகள் முன்னிலையில் துவங்கப்பட்டது……………………....