எளிய மார்க்கம்

இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம்

எளிய மார்க்கம் – வேலூர்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வேலூர் கிழக்கு மாவட்டம் வேலூர் கிளை சார்பாக கடந்த 04/07/2016 அன்று எளிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின்...

எளிய மார்க்கம் – கத்தர் மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கத்தர் மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 28/07/2016 அன்று எளிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: பதில்...

எளிய மார்க்கம் – ஆசாத் நகர்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் ஆசாத் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 24/07/2016 அன்று எளிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. பதில் அளித்தவர்: சையது...

எளிய மார்க்கம் – செங்கம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செங்கம் கிளை சார்பாக கடந்த 15/07/2016 அன்று எளிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு:...

எளிய மார்க்கம் – நெல்லை மேற்கு

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 20/07/2016 அன்று எளிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. பதில் அளித்தவர்: சதாம் இடம்: மர்கஸ்/வீடு...

எளிய மார்க்கம் – நெல்லை மேற்கு

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 24/07/2016 அன்று எளிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. பதில் அளித்தவர்: சதாம் ஹுஸைன் இடம்:...

எளிய மார்க்கம் – திருநாகேஸ்வரம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் திருநாகேஸ்வரம் கிளை சார்பாக கடந்த 28/06/2016 அன்று எளிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. பதில் அளித்தவர்: இமாம்...

எளிய மார்க்கம் – பஹ்ரைன் மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் பஹ்ரைன் மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 30/06/2016 அன்று எளிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: பதில்...

எளிய மார்க்கம் – வேலூர்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வேலூர் கிழக்கு மாவட்டம் வேலூர் கிளை சார்பாக கடந்த 04/07/2016 அன்று எளிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின்...

எளிய மார்க்கம் – நெல்லை மேற்கு

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 02/07/2016 அன்று எளிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. பதில் அளித்தவர்: சதாம் இடம்: மர்கஸ்/வீடு...