எளிய மார்க்கம்

இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம்

எளிய மார்க்கம் – பனைக்குளம்(வடக்கு)

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் இராமநாதபுரம்(வடக்கு) மாவட்டம் பனைக்குளம்(வடக்கு) கிளை சார்பாக கடந்த 18/09/2016 அன்று எளிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு:...

எளிய மார்க்கம் – புளியந்தோப்பு

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வடசென்னை மாவட்டம் புளியந்தோப்பு கிளை சார்பாக கடந்த 14/08/2016 அன்று எளிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு:...

எளிய மார்க்கம் – துறைமுகம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளை சார்பாக கடந்த 05/08/2016 அன்று எளிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. பதில் அளித்தவர்: சகோதரர் சையது...

எளிய மார்க்கம் – எம். கே. பி. நகர்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வடசென்னை மாவட்டம் எம். கே. பி. நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 03/08/2016 அன்று எளிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. அதன்...

எளிய மார்க்கம் – நேதாஜி நகர்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வடசென்னை மாவட்டம் நேதாஜி நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 06/08/2016 அன்று எளிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின்...

எளிய மார்க்கம் – நெல்லை மேற்கு

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 03/08/2016 அன்று எளிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. பதில் அளித்தவர்: சதாம் இடம்: மர்கஸ்/வீடு...

எளிய மார்க்கம் – பச்சப்பட்டி

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் சேலம் மாவட்டம் பச்சப்பட்டி கிளை சார்பாக கடந்த 28/07/2016 அன்று எளிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. பதில் அளித்தவர்: கமால் இடம்:...

எளிய மார்க்கம் – சனையா1 -அல் நஜாஹ் கிளை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கத்தர் மண்டலம் மாவட்டம் சனையா1 -அல் நஜாஹ் கிளை கிளை சார்பாக கடந்த 28/07/2016 அன்று எளிய மார்க்கம் நடைபெற்றது....

எளிய மார்க்கம் – வேலூர்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வேலூர் கிழக்கு மாவட்டம் வேலூர் கிளை சார்பாக கடந்த 04/07/2016 அன்று எளிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின்...

எளிய மார்க்கம் – துறைமுகம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வடசென்னை மாவட்டம் துறைமுகம் கிளை சார்பாக கடந்த 29/07/2016 அன்று எளிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. பதில் அளித்தவர்: சகோதரர் சையது...