எளிய மார்க்கம்

இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம்

எளிய மார்க்கம் – புருனை மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் புருனை மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 14/01/2017 அன்று எளிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. பதில் அளித்தவர்: அஷ்ரப்தீன் பிர்தவ்ஸி இடம்:...

எளிய மார்க்கம் – குனியமுத்தூர்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் குனியமுத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 06/03/2017 அன்று எளிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. பதில் அளித்தவர்: அஸ்ரபதீன்பிர்தெளசி இடம்:...

எளிய மார்க்கம் – துபாய் மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் துபாய் மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 04/03/2017 அன்று எளிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. பதில் அளித்தவர்: ஹாமீன் இப்றாகீம் இடம்:...

எளிய மார்க்கம் – ஜி.கே.கார்டன்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருப்பூர் மாவட்டம் ஜி.கே.கார்டன் கிளை சார்பாக கடந்த 25/12/2016 அன்று எளிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு:...

எளிய மார்க்கம் – நாகை வடக்கு

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நாகை வடக்கு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 09/12/2016 அன்று எளிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. பதில் அளித்தவர்: சையது இப்றாஹிம் இடம்:...

எளிய மார்க்கம் – எஸ்.பி. பட்டிணம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் இராமநாதபுரம்(வடக்கு) மாவட்டம் எஸ்.பி. பட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 03/12/2016 அன்று எளிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின்...

எளிய மார்க்கம் – குமரன் காலனி

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருப்பூர் மாவட்டம் குமரன் காலனி கிளை சார்பாக கடந்த 27/11/2016 அன்று எளிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின்...

எளிய மார்க்கம் – எஸ்.பி. பட்டிணம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் இராமநாதபுரம்(வடக்கு) மாவட்டம் எஸ்.பி. பட்டிணம் கிளை சார்பாக கடந்த 18/11/2016 அன்று எளிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின்...

எளிய மார்க்கம் – பெரும்பாவூர்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கேரளா வடக்கு மாவட்டம் பெரும்பாவூர் கிளை சார்பாக கடந்த 13/11/2016 அன்று எளிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. பதில் அளித்தவர்: சய்யத்...

எளிய மார்க்கம் – எர்ணாக்குளம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கேரளா வடக்கு மாவட்டம் எர்ணாக்குளம் கிளை சார்பாக கடந்த 13/11/2016 அன்று எளிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. பதில் அளித்தவர்: அப்துல்...