இனிய மார்க்கம்

இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம்

இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் – ஆசாத் நகர் கிளை

கோவை தெற்கு மாவட்டம் ஆசாத் நகர் கிளை சார்பாக 30/08/2015 அன்று பென்களுக்கான இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் நிகழ்ச்சி நடைபெருகிறது.

இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம் – திருச்சி மாவட்டம்

திருச்சி மாவட்டம் சார்பாக 25-08-2015 அன்று இஸ்லாம் ஓர் இனியமார்க்கம் நிகழ்ச்சி M.A.M கல்லூரியில் நடைபெற்றது.

இஸ்லாம் ஓர் இனியமார்கம் நிகழ்ச்சி – நாகர்கோவில் கிளை

குமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் கிளை சார்பாக 21-08-2015 அன்று SAR Tv யில் இரவு 8 மணி முதல் 9 மணி வரை சகோ...

இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம் – அண்ணாநகர் கிளை

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் அண்ணாநகர் கிளை சார்பாக 29-07-2015 அன்று இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம்  சிரிய அளவில் நடைபெற்றது  இதில் மாற்றுமத சகோதரர்கள் ஆர்வத்துடன் கேள்வி...

இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் – கத்தர் மண்டலம்

கத்தர் மண்டல QITC மர்கசில் கடந்த 28-05-2015 அன்று "இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம்" நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது  இதில்  சகோதர சகோதரிகள் பங்குகொண்டு ஆர்வத்துடன்...

இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம் நிகழ்ச்சி – நாகர்கோவில் டவுண் கிளை

குமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் டவுண் கிளை சார்பாக 25/05/2015 அன்று SAR தொலைக்காட்சியில் சகோ பீஜே வின் இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம் நிகழ்ச்சி ஒளிபரப்பப்பப்பட்டது​.

இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம் நிகழ்ச்சி – கவுண்டம்பாளையம் கிளை

கோவை வடக்கு மாவட்டம் கவுண்டம்பாளையம் கிளை சார்பாக கடந்த 22-03-2014 அன்று இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் பிற சமய...

இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம் நிகழ்ச்சி – கவுண்டம்பாளையம் கிளை

கோவை வடக்கு  கவுண்டம்பாளையம் கிளை சார்பில் கடந்த 22-03-2015 அன்று இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது...........................

இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம் நிகழ்ச்சி – கவுண்டம்பாளையம் கிளை

கோவை வடக்கு மாவட்ட கவுண்டம்பாளையம் கிளை சார்பாக 22-03-15 அன்று இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.  மாற்றுமத மக்கள் அதிகமாக வாழும்...

இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம் நிகழ்ச்சி – புளியந்தோப்பு கிளை

வட சென்னை மாவட்டம் புளியந்தோப்பு கிளை சார்பாக கடந்த 15-03-2015 அன்று இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது., இதில் சகோ.செய்யது இப்ராஹிம் அவர்கள்...