இனிய மார்க்கம்

இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம்

இனிய மார்க்கம் – அபுதாபி மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் அபுதாபி மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 17/02/2017 அன்று இனிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. பதில் அளித்தவர்: சகாே பக்கீர் முஹம்மது...

இனிய மார்க்கம் – அல்அமீன் காலனி

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் அல்அமீன் காலனி கிளை சார்பாக கடந்த 16/12/2016 அன்று இனிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. பதில் அளித்தவர்: சையது...

இனிய மார்க்கம் – மஸ்கட் மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் மஸ்கட் மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 02/12/2016 அன்று இனிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: பதில்...

இனிய மார்க்கம் – அல்அய்ன்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் அபுதாபி மண்டலம் மாவட்டம் அல்அய்ன் கிளை சார்பாக கடந்த 21/10/2016 அன்று இனிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. பதில் அளித்தவர்: ஹாமின்...

இனிய மார்க்கம் – தூத்துக்குடி கிளை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தூத்துக்குடி மாவட்டம் தூத்துக்குடி கிளை கிளை சார்பாக கடந்த 18/09/2016 அன்று இனிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின்...

இனிய மார்க்கம் – பஹ்ரைன் மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் பஹ்ரைன் மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 12/09/2016 அன்று இனிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. அதன் விபரம் பின் வருமாறு: பதில்...

இனிய மார்க்கம் – வக்ரா கிளை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கத்தர் மண்டலம் மாவட்டம் வக்ரா கிளை கிளை சார்பாக கடந்த 09/09/2016 அன்று இனிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. அதன் விபரம்...

இனிய மார்க்கம் – ஈஸ்வரி நகர்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் காஞ்சி மேற்கு மாவட்டம் ஈஸ்வரி நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 24/07/2016 அன்று இனிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. அதன் விபரம்...

இனிய மார்க்கம் – ஷாபியா

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் அபுதாபி மண்டலம் மாவட்டம் ஷாபியா கிளை சார்பாக கடந்த 12/08/2016 அன்று இனிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. பதில் அளித்தவர்: ஹாமின்...

இனிய மார்க்கம் – சங்கரன்பந்தல்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நாகை வடக்கு மாவட்டம் சங்கரன்பந்தல் கிளை சார்பாக கடந்த 05/06/2016 அன்று இனிய மார்க்கம் நடைபெற்றது. பதில் அளித்தவர்: பக்கீர்...