வட்டியில்லா கடனுதவி

ரூபாய் 20 ஆயிரம் வட்டி இல்லா கடன் உதவி – கானத்தூர் கிளை

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கானத்தூர் கிளை சார்பாக கடந்த 11/11/2012 அன்று  இரண்டு சகோதரருக்கு  வட்டி இல்லா கடன் உதவியாக ரூபாய்  10,000  வீதம்...

‘ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூ.10,000 வட்டி இல்லா கடன் உதவி – உடுமலை கிளை

திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை கிளை சார்பாக கடந்த 04.11.2012 அன்று ''ஏழை குடும்பத்திற்கு வட்டி இல்லா கடன் உதவி ரூ10,000 வழங்கப்பட்டது.

”ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 20 ஆயிரம் வட்டியில்லா கடனுதவி – உடுமலை கிளை

திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை கிளை சார்பாக கடந்த 07.11.2012 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 20 ஆயிரம் வட்டியில்லா கடனுதவி வழங்கப்பட்டது

’’ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 2000 வட்டி இல்லா கடன் உதவி’’ – கானத்தூர் கிளை

காஞ்சி கிழக்கு மாவட்டம் கானத்தூர் கிளை சார்பாக 15/10/12 அன்று கானத்துரை சேர்ந்த ஏழை சகோதரிக்கு வட்டி இல்லா கடன் உதவி திட்டத்தின் கீழ்...

”ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5000 ஆயிரம் வட்டியில்லா கடனுதவி – பள்ளிகொண்டா கிளை

வேலூர் மாவட்டம் பள்ளிகொண்டா கிளை சார்பாக கடந்த17.09.2012 அன்று ஏழை சகோதரருக்கு ரூபாய் 5000 ஆயிரம் வட்டியில்லா கடனுதவி வழங்கப்பட்டது.

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 20 ஆயிரம் வட்டியில்லா கடனுதவி – உடுமலை

திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை கிளை சார்பாக 09.09.2012 அன்று வட்டி இல்லா கடன் உதவி திட்டத்தில் ஏழை சகோதருக்கு ரூ.20000/- வட்டி இல்லா கடன் உதவி...

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 11500/- வட்டியில்லா கடனுதவி – உடுமலை கிளை

திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை கிளை சார்பாக கடந்த 08.09.2012 அன்று ’’வட்டி இல்லா கடன் உதவி’’ திட்டத்தில் எழை குடும்பத்திற்கு ரூ.11500/-  வட்டி இல்லா கடன்...

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வட்டியில்லா கடனுதவி – உடுமலை கிளை

திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை கிளை சார்பாக கடந்த 08.09.2012 அன்று ’’வட்டி இல்லா கடன் உதவி’’ திட்டத்தில் தாராபுரம் சகோதரர் ஒருவருக்கு கு ரூ.5000/- வட்டி இல்லா...

ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வட்டியில்லா கடனுதவி – உடுமலை

திருப்பூர் மாவட்டம் உடுமலை கிளை சார்பாக கடந்த 08.08.2012 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 10 ஆயிரம் வட்டியில்லா கடனுதவி வழங்கப்பட்டது.

ரூபாய் 5 ஆயிரம் வட்டியில்லா கடனுதவி – புதுவண்ணாரபேட்டை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வடசென்னை மாவட்டம் புதுவண்ணாரபேட்டை சார்பாக கடந்த 02-07-2012 அன்று ஏழை குடும்பத்திற்கு ரூபாய் 5 ஆயிரம் வட்டியில்லா கடனுதவி வழங்கப்பட்டது.