வட்டியில்லா கடனுதவி

வட்டியில்லா கடனுதவி – கொடுங்கையூர் கிளை

வட சென்னை மாவட்டம் கொடுங்கையூர் கிளை சார்பாக 22.08.2015 அன்று சையத் அலி என்ற சகோதரருக்கு ரூ 20000/- வழங்கப்பட்டது.

வட்டியில்லா கடன் உதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக 12.08.2015 அன்று வட்டியில்லா கடன் உதவியாக ரூபாய் 10,000 வழங்கபபட்டது.

கொடுங்கையூர் கிளை – வட்டியில்லா கடனுதவி

வட சென்னை மாவட்டம் கொடுங்கையூர் கிளையில் 12.08.15 அன்று உசேன் என்ற சகோதரருக்கு ரூ 20000/- வட்டியில்லா கடனுதவி வழங்கப்பட்டது.

வட்டியில்லா கடன் உதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக 06.08.2015 அன்று வட்டியில்லா கடன் உதவியாக  ரூபாய் 1000/- வழங்கப்பட்டது.

வட்டியில்லா கடன் உதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக 25.06.2015 அன்று முஹம்மது அப்துல் சாதிக் அவர்களுக்கு வட்டியில்லா கடன் உதவி செய்யப்பட்டது.

வட்டியில்லா கடன் உதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக 16.06.2015 அன்று சகோ ஹசன் என்பவருக்கு வட்டியில்லா கடன் உதவி ரூபாய் 10,000/- வழங்கபட்டது.

வட்டியில்லா கடனுதவி – தங்கச்சிமடம் கிளை

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் தங்கச்சிமடம் கிளை சார்பாக 07.06.2015 அன்று தங்கச்சிமடம் வட்டி இல்லா வங்கியின் மூலமாக ஆயிசாம்மாள் என்ற சகோதரிக்கு மறுத்துவ செலவிற்கு...

வட்டியில்லா கடனுதவி – தங்கச்சிமடம் கிளை

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் தங்கச்சிமடம் கிளை சார்பாக 08.06.2015 அன்று தங்கச்சிமடம் வட்டி இல்லா வங்கியின் மூலமாக செய்து இப்றாகிமா என்ற சகோதரிக்கு கல்வி...

வட்டியில்லா கடனுதவி – தங்கச்சிமடம் கிளை

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் தங்கச்சிமடம் கிளை சார்பாக 07.06.2015 அன்று தங்கச்சிமடம் வட்டி இல்லா வங்கியின்மூலம் சுல்தானா என்ற சகோதரிக்கு மறுத்துவ செலவிற்கு 2000ரூபாய்...

வட்டியில்லா கடனுதவி – தங்கச்சிமடம் கிளை

இராமநாதபுரம் தெற்கு மாவட்டம் தங்கச்சிமடம் கிளை சார்பாக 07.06.2015 அன்று தங்கச்சிமடம் வட்டி இல்லா வங்கியின் மூலமாக ஃபாத்திமா சர்மிளா என்ற சகோதரிக்கு மறுத்துவ...