கல்வி உதவி

கல்வி உதவி

கல்வி உதவி – கோவை(தெற்கு)

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 25/07/2016 அன்று கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 2500 வாங்கியர் பெயர்: முகமது ஜாபர்

கல்வி உதவி – சாரமேடு

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 25/07/2016 அன்று கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 3000 வாங்கியர் பெயர்:...

கல்வி உதவி – சாரமேடு

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் சாரமேடு கிளை சார்பாக கடந்த 25/07/2016 அன்று கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 3000 வாங்கியர் பெயர்:...

கல்வி உதவி – அல்அமீன் காலனி

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் அல்அமீன் காலனி கிளை சார்பாக கடந்த 24/07/2016 அன்று கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 7000 வாங்கியர்...

கல்வி உதவி – கோவை(தெற்கு)

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 20/07/2016 அன்று கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 10000 வாங்கியர் பெயர்: அரஷத் சவ்ரித்...

கல்வி உதவி – கோவை(தெற்கு)

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 20/07/2016 அன்று கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 12000 வாங்கியர் பெயர்: சுமையா இஸ்மாயில்...

கல்வி உதவி – கண்ணதாசன் நகர்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் வடசென்னை மாவட்டம் கண்ணதாசன் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 11/06/2016 அன்று கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. அதன் விபரம் பின்...

கல்வி உதவி – நெல்லை மேற்கு

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 18/07/2016 அன்று கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 5000 வாங்கியர் பெயர்: முஹம்மது...

கல்வி உதவி – தூத்துக்குடி கிளை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தூத்துக்குடி மாவட்டம் தூத்துக்குடி கிளை கிளை சார்பாக கடந்த 25/06/2016 அன்று கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 2000 வாங்கியர்...

கல்வி உதவி – தூத்துக்குடி கிளை

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் தூத்துக்குடி மாவட்டம் தூத்துக்குடி கிளை கிளை சார்பாக கடந்த 10/07/2016 அன்று கல்வி உதவி வழங்கப்பட்டது. தொகை: 3000 வாங்கியர்...