ஆம்புலன்ஸ் சேவை

ஆம்புலன்ஸ் சேவை

விருது நகர் TNTJ வின் ஆம்புலன்ஸ் சேவை

விருது நகர் ஹய்வே ரோட்டில் ஒரு சகோதரர் விபத்தில் சிக்கி காப்பாற்றுவதற்கு ஆள் இல்லாமல் கிடைந்தார். தகவல் அறிந்த விருது நகர் மாவட்ட TNTJ...