நிவாரண உதவி

நிவாரண உதவி – கோவை(தெற்கு)

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 16/12/2016 அன்று நிவாரண உதவி வழங்கப்பட்டது. பணம்/பொருள்: 100000 வாங்கியர் பெயர்: ஒஜுர பாய்...

நிவாரண உதவி – ஆசாத் நகர்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் ஆசாத் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 16/12/2016 அன்று நிவாரண உதவி வழங்கப்பட்டது. பணம்/பொருள்: 3000 வாங்கியர்...

நிவாரண உதவி – நெல்லை மேற்கு

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 13/10/2016 அன்று நிவாரண உதவி வழங்கப்பட்டது. பணம்/பொருள்: மாட்டு இறைச்சி வினியோகம் ,...

நிவாரண உதவி – கோவை(தெற்கு)

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 29/09/2016 அன்று நிவாரண உதவி வழங்கப்பட்டது. பணம்/பொருள்: 3000 வாங்கியர் பெயர்: ஹக்கீம் மொத்த...

நிவாரண உதவி – கோவை(தெற்கு)

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 29/09/2016 அன்று நிவாரண உதவி வழங்கப்பட்டது. பணம்/பொருள்: 2500 வாங்கியர் பெயர்: னைநா முஹம்மது...

நிவாரண உதவி – ஆசாத் நகர்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் ஆசாத் நகர் கிளை சார்பாக கடந்த 19/09/2016 அன்று நிவாரண உதவி வழங்கப்பட்டது. பணம்/பொருள்: தையல் மிஷன்...

நிவாரண உதவி – கோவை(தெற்கு)

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் கோவை(தெற்கு) மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 23/09/2016 அன்று நிவாரண உதவி வழங்கப்பட்டது. பணம்/பொருள்: 2800 வாங்கியர் பெயர்: காதர் மொத்த...

நிவாரண உதவி – நெல்லை மேற்கு

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் நெல்லை மேற்கு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 21/09/2016 அன்று நிவாரண உதவி வழங்கப்பட்டது. பணம்/பொருள்: ஆடு வாங்கியர் பெயர்: மக்கள்...

நிவாரண உதவி – ஆழ்வார் திருநகர்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருவள்ளூர் மேற்கு மாவட்டம் ஆழ்வார் திருநகர் கிளை சார்பாக கடந்த 25/08/2016 அன்று நிவாரண உதவி வழங்கப்பட்டது. பணம்/பொருள்: அரிசி...

நிவாரண உதவி – மதுரவாயல்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் திருவள்ளூர் மேற்கு மாவட்டம் மதுரவாயல் கிளை சார்பாக கடந்த 02/08/2016 அன்று நிவாரண உதவி வழங்கப்பட்டது. பணம்/பொருள்: துணிகள் வாங்கியர்...