கேடகிரிதேவையில்லை

டிவிடி விநியோகம் – புருனை மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் புருனை மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 24/03/2017 அன்று டிவிடி விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம்...

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – புருனை மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் புருனை மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 25/02/2017 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: முஹம்மது ரஸூலுல்லாஹ் மாநாடு ஏன்...

புதிய கிளை துவக்கம் – புருனை மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் புருனை மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 18/03/2017 அன்று புதிய கிளை துவக்கம் செய்யப்பட்டது. தலைமை தாங்கிய நிர்வாகி: மண்டல...

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – புருனை மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் புருனை மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 07/01/2017 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: மன்னரையும் மறுமையும் உரையாற்றியவர்: அபு...

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – புருனை மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் புருனை மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 04/03/2017 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: உள்ளத்திற்கும் வேதனை உரையாற்றியவர்: பஹ்ருதீன்...

புதிய ஜும்ஆ – புருனை மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் புருனை மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 24/03/2017 அன்று புதிய ஜும்ஆ ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

பத்திரிக்கை செய்தி – புருனை மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் புருனை மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 23/01/2017 அன்று பத்திரிக்கை செய்தி வெளியானது. பத்திரிக்கை பெயர்: புருனை புல்லெட்டின்

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – புருனை மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் புருனை மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 11/03/2017 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: இஸ்லாத்திர்க்கு விளக்கமாக திகழும் அத்தியாயம்...

கரும் பலகை தஃவா – திண்டல்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் ஈரோடு மாவட்டம் திண்டல் கிளை சார்பாக கடந்த 31/03/2017 அன்று கரும் பலகை தஃவா நடைபெற்றது. தலைப்பு: ஹதிஸ் நாட்கள்...

பத்திரிக்கை செய்தி – புருனை மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் புருனை மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 23/01/2017 அன்று பத்திரிக்கை செய்தி வெளியானது. பத்திரிக்கை பெயர்: மீடியா பெர்மதா