கேடகிரிதேவையில்லை

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – புருனை மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் புருனை மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 12/03/2017 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: சத்திய கொள்கை உரையாற்றியவர்: அபு...

தஃப்சீர் வகுப்பு – திண்டல்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் ஈரோடு மாவட்டம் திண்டல் கிளை சார்பாக கடந்த 31/03/2017 அன்று தஃப்சீர் வகுப்பு நடைபெற்றது. உரையாற்றியவர்: அப்துர்ரஹ்மான்

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – புருனை மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் புருனை மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 28/01/2017 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: அல்லாஹ் அழைக்கிரான் உரையாற்றியவர்: இமாம்...

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – புருனை மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் புருனை மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 18/03/2017 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: இஸ்லாம் கற்று தரும் அரசியல்...

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – புருனை மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் புருனை மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 04/02/2017 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக உலகளாவிய சதி...

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – புருனை மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் புருனை மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 25/03/2017 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: திக்ர் உரையாற்றியவர்: முஹம்மது சாலிஹ்...

டிவிடி விநியோகம் – புருனை மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் புருனை மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 03/02/2017 அன்று டிவிடி விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: முஹம்மதுர் ரஸூலுல்லாஹ் ஸல் காஞ்சி...

டிவிடி விநியோகம் – புருனை மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் புருனை மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 24/02/2016 அன்று டிவிடி விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: முஹம்மதுர் ரஸூலுல்லாஹ் ஸல் வேலூர்...

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – புருனை மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் புருனை மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 11/02/2017 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: வேண்டாம் நரகம் உரையாற்றியவர்: இமாம்...

டிவிடி விநியோகம் – புருனை மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் புருனை மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 03/03/2016 அன்று டிவிடி விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: முஹம்மதுர் ரஸூலுல்லாஹ் ஸல் வேலூர்...