கேடகிரிதேவையில்லை

டிவிடி விநியோகம் – புருனை மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் புருனை மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 03/03/2016 அன்று டிவிடி விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: முஹம்மதுர் ரஸூலுல்லாஹ் ஸல் வேலூர்...

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – துபாய் மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் துபாய் மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 29/03/2017 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: ஈமான் உரையாற்றியவர்: ஹாஜா மைதீன்...

டிவிடி விநியோகம் – புருனை மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் புருனை மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 10/03/2016 அன்று டிவிடி விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: டிஎன்டிஜெ மாணவரணி தர்பியா மொத்த...

டிவிடி விநியோகம் – புருனை மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் புருனை மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 17/02/2017 அன்று டிவிடி விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: முஹம்மதுர் ரஸூலுல்லாஹ் ஸல் மதுரை...

டிவிடி விநியோகம் – புருனை மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் புருனை மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 17/03/2017 அன்று டிவிடி விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: இந்த வார கேள்விகள் மற்றும்...

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – புருனை மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் புருனை மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 18/02/2017 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: இஸ்லாம் கற்று தரும் அரசியல்...

டிவிடி விநியோகம் – புருனை மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் புருனை மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 24/03/2017 அன்று டிவிடி விநியோகம் செய்யப்பட்டது. தலைப்பு: இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம்...

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – புருனை மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் புருனை மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 25/02/2017 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: முஹம்மது ரஸூலுல்லாஹ் மாநாடு ஏன்...

புதிய கிளை துவக்கம் – புருனை மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் புருனை மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 18/03/2017 அன்று புதிய கிளை துவக்கம் செய்யப்பட்டது. தலைமை தாங்கிய நிர்வாகி: மண்டல...

சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – புருனை மண்டலம்

தமிழ்நாடு தவ்ஹீத் ஜமாஅத் புருனை மண்டலம் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 07/01/2017 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. தலைப்பு: மன்னரையும் மறுமையும் உரையாற்றியவர்: அபு...