கட்டுரைகள்

ஸஃபர் பீடை! இஸ்லாத்தில் உண்டா?

ஸஃபர் பீடை! இஸ்லாத்தில் உண்டா? அகிலத்தின் இறைவன் தந்த அறிவுப்பூர்வ மார்க்கம் அறிவுப்பூர்வ கருத்துக்களையும், ஆக்கப்பூர்வ சிந்தனைகளையும் இஸ்லாம் உலகிற்கு எடுத்துரைக்கிறது. இஸ்லாம் கூறும்...

புனிதமிக்க முஹா்ரமும் புரியாத முஸ்லிம்களும்

ஏக இறைவனின் திருப்பெயரால்…  புனிதமிக்க முஹா்ரமும் புரியாத முஸ்லிம்களும்.  முஹா்ரம் மாதத்தின் சிறப்பு.  இஸ்லாத்தின் புனிதமிக்க மாதங்களில் ஒன்றுதான் முஹா்ரம் மாதம். இம்மாதத்தை “அல்லாஹ்வுடைய...

எருமை மாட்டை குர்பானி கொடுக்கலாமா?

எருமை மாட்டை குர்பானி கொடுக்கலாமா? எருமை மாட்டை குர்பானி கொடுப்பது தொடர்பாக ”குர்பானியின் சட்டங்கள்” என்ற நூலில் பின்வருமாறு எழுதப்பட்டிருந்தது. ”எருமை மாட்டை குர்பானிக்...