பிரார்த்தனை ஒர் வணக்கமே – கோம்பை தோட்டம் கிளை தர்பியா

திருப்பூர் மாவட்டம் கோம்பை தோட்டம் கிளை சார்பாக கடந்த 06-10-2013 அன்று  தர்பியா நடைபெற்றது. இதில் சகோ.சதாம் ஹுசைன்  அவர்கள் “பிரார்த்தனை ஒர் வணக்கமே”என்ற  தலைப்பிலும் சகோ.யாசிர் அரபாத் அவர்கள் “அழைப்புப்பணி” என்ற தலைப்பிலும் உரையாற்றினார்கள்……………..