பிரார்த்தனை – அரியமங்கலம் கிளை பெண்கள் பயான்

திருச்சி மாவட்டம் அரியமங்கலம் கிளை சார்பாக கடந்த 21-02-2014 அன்று பெண்கள் பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோதரி. அப்சானா பேகம் அவர்கள் “பிரார்த்தனை” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………………….